Baanbeschikbaarheid

baanbeschikbaarheid

Lid worden bij LTC?

lidworden

Van de voorzitter...

Beste LTC-ers
De zomer lijkt achter ons te liggen, de najaarscompetitie is in volle gang dus het is weer tijd om jullie
weer bij te praten.
We kunnen terug kijken op een heel mooi voorjaar en een fantastische zomer met competities en
toernooien die allemaal erg geslaagd geweest. Moesten we in maart onze clubkampioenschappen
nog afgelasten, in september was het een succes met weer vele nieuwe clubkampioenen. Ook de
combinatie met het junior-senior-toernooi was erg leuk.
Onze clubkampioenschappen verdienen wel veel meer deelnemers. Op de finaledag spraken we af
dat alle deelnemers van 2018 voor de editie in 2019 (voorjaar) minimaal één en zo mogelijk twee
medeclubleden over gaan halen ook mee te doen! Dus schouders eronder en doen.
Zoals jullie weten zullen we in de aanstaande algemene ledenvergadering afscheid gaan nemen van
onze penningmeester, Chris de Jong. We kunnen nu zeggen dat Wim Belderok heeft aangegeven
interesse in deze rol te hebben. Samen met Wim gaan we dat de komende maanden verder
verkennen.
In de afgelopen ALV heeft Maarten Blommerde afscheid genomen. Richard ter Beek is zich actief op
het terrein van evenementen en communicatie aan het inwerken.
We zijn als bestuur erg blij met het feit dat we op sterkte kunnen blijven en ook niet onbelangrijk, dat
het een leuke bestuursploeg blijft. Bij de komende ALV meer hierover. Overigens zet de datum maar
alvast in je agenda: 25 januari.
We hebben in de afgelopen winter vele veranderingen zien plaatsvinden: nieuwe banen, verfraaiing
park, nieuwe pachter en nieuwe inrichting paviljoen. We zijn nog niet helemaal klaar. Denk
bijvoorbeeld aan een grondige opknapbeurt van de buitenkeuken, het groen moet winterklaar
worden gemaakt etc. momenteel worden daarvoor de planningen gemaakt en mocht je zin hebben
om ook af en toe de handen uit de mouwen te willen steken: meld je, we kunnen hulp goed
gebruiken.
Om alles ook naar ieders zin te maken willen we ook bij jullie evalueren wat je van alle veranderingen
vindt. Vul onze enquête in dus zodat wij je input kunnen meenemen in de aanpak.
Ook met Harold, onze nieuwe pachter, en zijn vrouw Bianca zijn we intensief in overleg over hoe het
gaat. Natuurlijk krijgen we van verschillende kanten te horen hoe de veranderingen worden ervaren.
In de komende maanden zullen we hier hoge prioriteit aan geven. Ons paviljoen is ons dierbaar en
tenslotte de plaats waar we als vereniging elkaar ontmoeten en plezier beleven na ons potje tennis.
Dat willen we zo houden.
We zullen jullie hiervan op de hoogte blijven houden
Voor nu veel tennisplezier in dit najaar
Groet
Godfried Hijl

Google Maps

 

LTC Agenda 2018

Geen evenementen