Baanbeschikbaarheid

baanbeschikbaarheid

Lid worden bij LTC?

lidworden

LTC Agenda

Geen evenementen

Verzoek tot restitutie

Restitutie (en dus afmelding als KNLTB lid, zodat ook het afhangbord wordt geblokkeerd) wordt als volgt toegepast:

· bij blessure of ernstige ziekte vanaf datum ontvangst doktersverklaring tot max einde seizoen of op eerder verzoek;

· bij zwangerschap een vaste restitutie van 6 maanden (na overlegging van een officiële zwangerschapsverklaring) ingaande per de 1 e van de maand welke 4 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum ligt tot einde seizoen; indien de periode hiertussen korter is dan 6 maanden, zal het restant aan restitutie worden verrekend met de contributie van het volgende seizoen;

· in alle gevallen bedraagt het eigen risico 25% van de contributie danwel van de trainingsbijdrage.

Om in aanmerking te komen voor restitutie stuur je een verzoek per email

Google Maps

 

LTC Agenda 2018

Geen evenementen