Clubagenda 2022

Maart                        Actiemaand nieuwe leden
11 maart                   Vrijwilligersavond
20 maart                   Open Dag met activiteiten jeugd
20 maart                   Clubkampioenschappen jeugd t/m14 jaar
25 maart t/m 3 april Clubkampioenschappen
                                   senioren en jeugd 15 t/m 17 jaar
Begin april                Start voorjaarscompetitie
4 april t/m 13 okt     Interne competitie
8 april t/m 21 mei   HD55+ interne competitie de Kei
10 t/m 19 juni
         Open Tida Berkendorptoernooi
17 t/m 22 juli           Bubbels & Bo open jeugdtoernooi
26 aug t/m 4 sept    LTC Vis & Meer Veteranentoernooi
Begin september     Start najaarscompetitie