Informatie voorjaarscompetitie

Informatie voorjaarscompetitie 2023  

Er zijn weinig wijzigingen met betrekking tot de voorjaarscompetitie. Daarom organiseren we geen captainsavond, maar middels deze mail willen jullie wijzen op een aantal belangrijke punten.

Teamopstelling
Voor de start van de eerste partij moet via MijnKNLTB de teamopstelling worden ingevoerd. Zodra de beide aanvoerders hun opstelling hebben bevestigd, wordt de teamopstelling voor de aanvoerder van de tegenstander zichtbaar. Bij het uitwisselen van de teamopstellingen moeten de ledenpassen ter inzage worden gegeven aan elkaar. Ondanks dat het reglementair is toegestaan de teamopstelling uiterlijk tot 15 minuten vóór aanvang van de eerste dubbelspelpartij in de desbetreffende spelsoort te wijzigen, kan een eenmaal bevestigde teamopstelling in MijnKNLTB niet meer aangepast worden. Uiteraard is het wel mogelijk de juiste spelers bij het invoeren van de uitslagen te selecteren, waardoor toch de juiste opstellingen worden doorgegeven. Let op: Door de digitale teamuitwisseling is het mogelijk om de opstelling van de tegenstanders te controleren op juiste volgorde van sterkte. Aanvoerders zijn verplicht om dit te doen. Indien dit niet gebeurt vervalt de mogelijkheid om in een later stadium een protest in te dienen tegen een foutieve opstelling.  

Invoeren uitslagen
De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen van elke geheel of gedeeltelijk gespeelde competitiewedstrijd, dan wel afgelaste of reglementair niet gespeelde competitiewedstrijd, via MijnKNLTB aan de KNLTB door te geven. De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het terrein, de digitaal ingevoerde wedstrijduitslagen van de betreffende speeldag op juistheid te controleren. Het niet voldoen aan deze verplichting heeft tot gevolg dat de mogelijkheid vervalt om tegen de ingevoerde uitslagen een protest in te dienen. In het geval dat een wedstrijd wordt afgebroken of in het geheel niet wordt gespeeld dient het digitale wedstrijdformulier te worden ingevuld en op dezelfde wijze aan de KNLTB te worden doorgegeven. Op de inhaaldag worden de uitslagen vervolgens verder ingevuld.  

Team afwezig
Het niet verschijnen van een team moet worden verwerkt als een ‘thuis (of uit) is afwezig’, ook al heeft het andere team dit vooraf gemeld. Het niet komen opdagen voor een competitiewedstrijd heeft reglementaire consequenties voor het betreffende team. Het afwezige team verliest de betreffende wedstrijd met maximale cijfers en er wordt door de KNLTB een boete opgelegd. Ook al meld je bij de tegenstander af voor een wedstrijd, volgt er een boete. Deze eventuele boete wordt doorbelast aan de captain van het team      

Corrigeren van uitslagen
Evenals afgelopen jaren kan de (V)CL zelf tijdig foutief ingevoerde uitslagen corrigeren. Dit heeft als voordeel dat een fout ingevoerde uitslag niet doorwerkt in de berekening van de partijresultaten op de volgende speeldag. De (V)CL kan uiterlijk 7 dagen na de speeldag de uitslag van een thuiswedstrijd aanpassen. Indien je als captain een uitslag of naam niet goed hebt ingevuld, neem dan binnen 7 dagen contact op, met Corina of Charlene, zodat zij de gegevens kunnen aanpassen. Heeft de tegenstander een fout gemaakt bij het invoeren, neem dan contact met de tegenstander, zodat die met zijn/haar VCL contact kan opnemen om uitslag of naam  aan te passen.  

Competitie-uitslagen raadplegen
Alle uitslagen zijn te raadplegen via MijnKNLTB en de KNLTB ClubApp. De digitaal aangeleverde uitslagen worden vrijwel direct verwerkt in de KNLTB-administratie en zijn vervolgens direct te raadplegen. Ook de stand wordt direct na invoer van een uitslag bijgewerkt.  

Uitstel van competitiewedstrijden
Een competitiewedstrijd wordt in principe in zijn geheel gespeeld op de datum vermeld in het wedstrijdprogramma.   Een wedstrijd verplaatsen (eerder of later dan de officiële speeldatum) mag volgens de KNLTB  in onderling overleg met de tegenstander, mits de wedstrijd voor de laatste speeldag wordt gespeeld en niet op een inhaaldag. Inhaaldagen zijn namelijk bedoeld voor wedstrijden die vanwege (weers)omstandigheden geen doorgang konden vinden. Bij LTC stellen we geen banen beschikbaar op doordeweekse avonden voor het spelen van inhaalwedstrijden. Wedstrijden mogen ook niet eenzijdig worden uitgesteld wegens verhindering, vakantie, ziekte of blessures. In dergelijke gevallen zal men invallers moeten regelen. Is het niet mogelijk om invallers te vinden en is verplaatsen ook niet mogelijk dan kan het voorkomen dat een team onvoltallig de wedstrijd gaat spelen. Is dat ook niet mogelijk en kan een team helemaal geen partij(en) spelen dan volgt er een "no show" en een boete voor het team dat niet aanwezig was.  Deze boete wordt door LTC aan het team doorberekend.  
Voor alle wedstrijden geldt dat alleen in onderling overleg met de tegenstander de wedstrijden mogen worden uitgesteld naar een latere datum, op voorwaarde dat:
- de wedstrijd wordt vastgesteld op een andere dag dan één van de officiële inhaaldata
- de wedstrijd uiterlijk vóór de laatste speeldag van de competitie wordt
- bij LTC op maandag t/m donderdag ’s avonds geen banen beschikbaar zijn voor inhaalwedstrijden
- Indien een thuiswedstrijd wordt verzet, geef dit altijd door aan de TC, zodat het baanschema aangepast kan worden    

Uitnodigen van ploegen
Aanvoerders zijn verplicht de informatie over de uitwedstrijden via MijnKNLTB te raadplegen. Deze informatie is openbaar en voor iedereen inzichtelijk. Reglementair is een (V)CL verplicht om uiterlijk 8 dagen vóór de betreffende speeldag de uitnodiging digitaal te hebben aangemaakt. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan dient de aanvoerder van het bezoekende team contact op te nemen met de (V)CL van het thuisspelende team. Deze (V)CL zal dan de begintijd schriftelijk aan de aanvoerder moeten bevestigen. Kijk altijd een week van te voren of het aanvangstijdstip niet is veranderd.      

Competitieleider
Op vrijdag en zaterdag zal er geen competitie leider aanwezig zijn. In het paviljoen zal het baanschema iedere week komen te hangen, zodat je kunt zien op welke baan je met je team kunt spelen. Kijk welke baan(banen) je kan beginnen en hoeveel banen ze gedurende de dag hebben, dan kunnen ze met de volgorde van het spelen van de wedstrijden hiermee rekening houden Ga op tijd de baan op. We zullen een aantal captains op desbetreffende dag vragen om met het team de dag te coördineren, zodat de competitiedag soepel verloopt. Deze personen zullen we persoonlijk benaderen.  

Wachten bij slechte weersomstandigheden
Wanneer een competitiewedstrijd wegens weersomstandigheden niet op tijd kan beginnen/is onderbroken, zijn beide teams verplicht te wachten tot de omstandigheden zodanig wijzigen dat spelen mogelijk is. Indien dit twee uur na de officiële begintijd/na het moment van onderbreking nog niet het geval is, behoeft de wedstrijd niet begonnen te worden/te worden voorgezet. Voor de avondcompetities geldt een afwijking op bovenstaande regel. Hier geldt namelijk in bovenstaande gevallen een wachttijd van één uur (i.p.v. twee uur).