Nieuw Reglement Afhangbord

12 oktober 2021


Beste Ltc'ers,  

vanaf 18 oktober a.s. gaat er iets veranderen wat betreft het systeem baan-afhangen bij LTC. Het bestuur heeft kritisch gekeken naar het huidige systeem dat sinds de 1,5-metersamenleving actief is. Voordat we verder uitleggen wat de bedoeling is de komende weken moet het duidelijk zijn waarom we dit doen.  

Het bestuur vindt dat iedereen die lid is op de club de kans moet krijgen om op zijn/ haar manier te kunnen spelen. Voor Corona was het heel normaal dat je naar het paviljoen kwam met een clubje mensen en vervolgens keek hoe laat en op welke baan je terecht kon. Vaak was er direct plek en soms moest je eerst aan de koffie of thee voordat je aan de beurt was. Toen we tijdens de Coronaperiode te horen kregen dat tennis weer toegestaan was, maar het gebruik van het afhangbord fysiek nog niet, zijn we overgeschakeld op de KNLTB app en het online reserveren. Een oplossing voor de ontstane situatie en voor veel leden een gemakkelijk instrument om ver van tevoren een baan te reserveren. Maar we merken dat de drang voor een groot aantal leden om terug te keren naar de situatie voor Corona groot is.  

Op dit moment zijn er een aantal zaken die ons niet helemaal bevallen aan het afhangsysteem. 

1. Banen worden ver van tevoren gereserveerd en soms niet afgemeld als er besloten wordt om welke reden dan ook niet te gaan spelen. Super zonde voor leden die graag hadden willen spelen maar 'last minute' niet meer kunnen reserveren.  

2. Op 'prime time' momenten is een baan maar 1 ronde bezet. Er wordt strategisch afgehangen op de prime time momenten (ma-do 19-21 uur) waardoor er vaak door andere leden niet meer na een bepaalde tijd getennist wordt. Dit zorgt voor een magere baanbezetting in de avonden.   

3. Er blijven veel leden weg omdat er ver van tevoren afgehangen wordt. De mogelijkheid om in het paviljoen samen te kijken welke banen er vrij zijn en hierop te anticiperen met een groep die normaal gesproken op een avond hun 'tennisavond' had wordt door het huidige systeem tegengehouden.  

Voor ieder wat wils..

Nu de situatie in de wereld weer langzaamaan verbetert en we weer meer mogen, meent het bestuur dat het goed is om de komende periode te onderzoeken wat nou het beste bij onze vereniging past. We willen zo goed mogelijk recht doen aan de behoeftes van onze leden. Vandaar dat we de komende periode, tot de ALV in januari, willen benutten om hier duidelijkheid over te krijgen.  

Dat gaan we als volgt doen:  

Op 'prime time' tijden (ma-do van 19- 22uur) zijn er vanaf 18 oktober a.s. nog maar 4 banen te reserveren met de KNLTB club app. Dit worden banen, 2, 4, 8 en 10. Hiervoor geldt ook dat wanneer de banen 10 min voor aanvang niet zijn bevestigd door een ledenpas van een van de spelers door het afhangbord te halen, de baan weer vrijkomt voor leden die wachten op een baan in het paviljoen. Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent als je een baan hebt gereserveerd! De banen 1,3,7 en 9 blijven gedurende de hele avond vrij van reservering en zullen ter plekke afgehangen kunnen worden door leden die aanwezig zijn in het paviljoen. Hierbij blijven de geldende duur voor enkel- en dubbelspel gelden. De banen 5 en 6 zijn in de wintermaanden doorgaans voor de trainers die hun lessen hierop verzorgen.

Tijdens de ALV willen we een standpunt innemen over het afhangsysteem met de gedane ervaring van deze Pilot.     

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!   Met vriendelijke groet,  

Het bestuur     

Nieuwscategorieën