Reglement Afhangbord

25 augustus 2020


Reglement Afhangbord LTC Goirle    

Aanleiding

De coronacrisis heeft zoals bekend de nodige impact, ook op de gang van zaken op ons tennispark. In de voorbije maanden, sinds 11 mei was het weer toegestaan om te tennissen onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden was dat het afhangbord fysiek niet gebruikt mocht worden en de verplichting om vooraf op datum en tijd een baan te reserveren. We hebben daarom snel ingezet op het digitaal afhangsysteem via de KNLTB Club-App. Gelukkig konden veel leden al dan niet met wat hulp goed overweg met de KNLTB Club-App, om digitaal een baan te reserveren.

Als bestuur hebben we besloten vooralsnog niet terug te gaan naar de vroegere situatie maar het digitaal afhangsysteem te blijven gebruiken via de Club-app. Op die manier zijn we beter in staat ‘corona-proof’ te tennissen. Daarnaast hebben we gemerkt dat veel leden het ook een plezierige manier vinden hun tennisactiviteiten in te plannen.

Deze manier van baanreservering vergt wel een aantal basis afspraken waaraan we ons allemaal moeten houden. Daarom een basisreglement om alles in goede banen te leiden.

Uitgangspunten

We hebben hierbij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Eenvoudige afspraken
  • Verantwoordelijkheid ligt bij de leden zelf
  • Ingangsdatum: 1 september 2020.
  • Begin 2021 evaluatie en eventuele aanpassingen. We zullen dit ook in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter instemming van de leden brengen.  

Het bestuur  

Reglement Afhangbord 2020.pdf

Nieuwscategorieën