Over Ons

LTC is een bruisende vereniging, met veel actieve mensen!
Deze pagina is bedoeld voor iedereen. Wij hopen dan ook dat deze pagina U sneller thuis doet voelen in onze vereniging en voor de niet leden een indruk wie en wat wij zijn als vereniging. Wij hopen u tevens door middel van deze kennismaking deels algemene informatie te verschaffen over het reilen en zeilen van onze vereniging.

Wie zijn wij?
Wij, LTC Goirle, zijn vooral een gezelligheidsvereniging waar de sportiviteit hoog aangeschreven staat, maar waar ook het echte wedstrijdelement zijn plaats heeft. Zowel voor jong als oud. Er worden door de vereniging vele activiteiten georganiseerd. LTC ondersteunt voor alle leeftijden het tennisgebeuren. Vooral ook de jeugd is voor LTC een continue aandachtspunt.

Zoals bij elke vereniging heeft LTC een bestuur dat het reilen en zeilen van de vereniging regelt. Éénmaal per jaar vindt er een ledenvergadering plaats waar het bestuur verantwoording aflegt aan de leden en waar tevens voor de club belangrijke beslissingen door de leden worden genomen.
Het paviljoen met terras vormt het hart van ons tennispark. Hier worden de vele activiteiten georganiseerd en van hieruit worden de (open)toernooien gedirigeerd. Maar er is uiteraard ook ruimte om na een stevig potje tennis met een consumptie te ontspannen. Hier ook worden veel afspraken gemaakt om met elkaar te tennissen. LTC Goirle is vooral een vereniging waar het sociale aspect een belangrijke plaats inneemt.

Wij proberen onze leden zo actueel mogelijk geïnformeerd te houden en dit gebeurt door de clubbladen, de nieuwsflits en sinds kort ook via internet.

Enkele historische feiten
LTC Goirle is 18 februari 1963 opgericht, onder de officiële naam Lawn Tennis Club Goirle. Met een bestand van dertig leden wordt er gespeeld op twee banen met een houten keet als kleedkamer. Tot 1976 wordt deze keet steeds maar uitgebreid het blijft echter behelpen.

In 1976 krijgt LTC Goirle een meer volwassen uiterlijk o.a. met een echt stenen paviljoen, dat na vijf jaar (in 1981) weer aan uitbreiding toe was. Vooral door de forse toename van het aantal leden. In de periode 1986 tot 1990 worden acht banen van licht voorzien.

In 1990 slaat ook voor LTC Goirle de privatisering toe. De club wordt met, zoals achteraf blijkt, succes geprivatiseerd.
Vanaf 1993 tot heden is het totaal aantal leden bewust op ca. 900 gestabiliseerd en is er een wachtlijst ingesteld. Om ook de leden de gelegenheid te bieden buiten van een warm zonnetje te genieten is in 1994 het terras fors uitgebreid. In 1999/2000 is het paviljoen gecompleteerd met een vergaderruimte.

In het seizoen 2000/2001 zijn de laatste twee banen van verlichting voorzien, en is er een compleet nieuwe bar in het paviljoen geplaatst. Voor de komende jaren is er een beleidsplan opgesteld waarin nog vele (grote) veranderingen/vernieuwingen zijn opgenomen..

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 534 2988

Address

De Geitenhoef 2
5051 JZ Goirle