Facturatie

De jaarlijkse contributie wordt standaard in 4 gelijke termijnen gefactureerd. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat meerdere termijnen tegelijk worden gefactureerd. Voor de planning van de incasso's klik hier!

Bij alle leden die een incassomachtiging hebben afgegeven aan LTC Goirle zal het bedrag automatisch worden afgeschreven ten tijde van de facturatie. Alle overige leden dienen de ontvangen factuur binnen 14 dagen over te maken op het bankrekeningnummer van LTC Goirle.

Voor gezinskortingen en eventuele andere regelingen geldt dat deze bij de laatste termijn zullen worden verrekend. Bij de eerste termijnfacturen zult u dus nog geen verrekende kortingen aantreffen.

Voor leden die gedurende het seizoen lid zijn geworden geldt dat contributie naar rato wordt berekend. Ook hiervoor geldt dat het totale bedrag in 4 gelijke termijnen wordt gefactureerd, en waarbij ook hier de mogelijkheid bestaat dat meerdere termijnen tegelijk worden gefactureerd.

Voor leden die lid zijn geworden tijdens de jaarlijkse Open Dag gelden elke jaar speciale kortingsacties. Voor de facturatie geldt dat de contributie, inclusief kortingsactie, voor het resterende seizoen in één termijn in rekening wordt gebracht.

Tot slot vermelden wij hierbij het bankrekeningnummer van LTC Goirle: NL53 RABO 0116 8168 80