Informatie

We kennen junior- en seniorleden. En dan kun je actief of rustend zijn.

Actieve leden zijn automatisch lid van de KNLTB. Rustende leden tennissen om uiteenlopende redenen een tijdje niet actief, maar willen wel betrokken blijven bij de vereniging.

Junior ben je als je in het kalenderjaar nog geen 18 jaar bent. Voor het aantal junioren is geen maximum ingesteld, zodat junioren direct lid kunnen worden. De anderen zijn senior. Binnen LTC is afgesproken dat er maximaal 760 actieve senioren kunnen zijn. Momenteel zitten we ruim onder dit aantal, zodat ook senioren per direct lid kunnen worden.

Om lid te worden moet je je melden bij de ledenadministratie. Dit kun je doen door hier te drukken. De verdere procedure blijkt daarna uit de email die je direct na inschrijving automatisch zult ontvangen.

De inschrijfkosten zijn 15 euro. Pas nadat u dit bedrag heeft overgemaakt op bankrekening NL53 RABO 0116 8168 80 t.n.v. LTC Goirle , wordt uw aanmelding definitief verwerkt. (Ter info: dit bankrekeningnummer is specifiek gericht op de inschrijfgelden. Voor alle overige betalingen graag bankrekeningnummer NL53 RABO 0116 8168 80)

Ledenadministratie:

Karlijn Hoevenaars

Elzengaard 40

5051 XW GOIRLE

Tel: 06-18086318