Gedragsregels LTC Goirle

Gedragsregels LTC Goirle

Als bestuur van LTC Goirle hechten wij veel waarde aan een goede sfeer binnen onze vereniging waar, naast tennis op alle niveaus, ook ruimte is voor sociale contacten en gezelligheid. Onze leden moeten zich thuis voelen op de club en daarom is sociale veiligheid van groot belang. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een integere tennissport. Tennissen doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn.

De KNLTB heeft gedragscodes opgesteld voor iedereen die iets met tennis te maken heeft. Wij willen ons houden aan deze gedragscodes van de KNLTB en vragen iedereen hiervan kennis te nemen. Er zijn voor verschillende groepen gedragsregels opgesteld.
Klik hieronder op de link van de diverse gedragscodes:
- Algemene gedragscode
- Gedragscode begeleiders
- Gedragscode ouders
- Gedragscode verengingsvrijwilligers

Bij overtreding van de gedragsregels kan door het bestuur van LTC Goirle een sanctie worden opgelegd. Een sanctie kan bijvoorbeeld zijn: een officiƫle waarschuwing, een schorsing of het beƫindigen van het lidmaatschap.

Melding overtreden van de gedragsregels
Als je zelf of iemand in jouw omgeving een vervelende situatie meemaakt bij LTC Goirle is het soms moeilijk om dit bespreekbaar te maken. Het kan zijn dat je niet weet hoe je het zelf op kunt lossen en er ook niet graag mee te koop loopt. Toch is het van belang om hiervan melding te maken bij het bestuur. Soms blijkt ook deze stap te groot te zijn. In een dergelijk geval kan een vertrouwenspersoon van de KNLTB de helpende hand bieden. Een vertrouwenspersoon is er voor als je ergens mee zit en/of vragen hebt. De vertrouwenspersoon speelt een adviserende rol en helpt jou om de juiste stappen te zetten en biedt daarbij waar nodig ondersteuning. De vertrouwenspersonen zijn geheel onafhankelijk en informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Je kunt geen melding doen bij de vertrouwenspersoon van de KNLTB; hij of zij is er om met jou te praten en jou steun en advies te geven. Klik hier voor de contactgegevens van de vertrouwenspersonen van de KNLTB.

Wij zijn als bestuur bezig met het werven van een vertrouwenscontactpersoon binnen onze club. Zodra we die rol ingevuld hebben volgt hierover meer informatie.  

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Het Bestuur van LTC Goirle heeft bepaald dat iedereen, die namens de vereniging, werkzaamheden verricht voor en met de jeugd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overleggen. Wij streven ernaar om met ingang van komend tennisseizoen dit op orde te hebben.