Plan padelbanen

Aankondiging Padel bij LTC Goirle    

Na maanden van voorbereiding is het bestuur van LTC Goirle nu in de positie om het volgende met jullie te communiceren.

Donderdag 20-10-2022 BALV Padelbanen
 

Inleiding
Na een periode van veel uitzoekwerk en voorwerk zijn we inmiddels ver genoeg om de leden van LTC Goirle om toestemming te vragen in te stemmen met ons plan. Na een behoorlijke tijd in gesprek te zijn geweest met de gemeente is duidelijk dat deze voornemens is een stuk grond aan LTC Goirle te willen verpachten. De gemeente gaat medewerking verlenen aan het verpachten van de benodigde grond. Onze vereniging heeft deze ruimte nodig om de Padelbanen op een logische en prettige plek te kunnen plaatsen.  

Wat is Padel?
Padel is in Nederland een groeiende sport die naast tennis voor veel clubs al bijna niet meer weg te denken is. Veel verenigingen om ons heen zijn gestart met Padel en het is bewezen een snel groeiende sport te zijn. Al vanaf het begin staat Padel bekend om de laagdrempeligheid. Zo hoef je bijvoorbeeld geen ervaring te hebben om deel te kunnen nemen aan Padel. LTC Goirle wil graag mee in deze ontwikkeling. Veel Goirlenaren zoeken op dit moment hun heil in een andere gemeente om te Padellen. Door te starten met Padel in Goirle dienen we een maatschappelijke functie in het dorp en springen we in een gat dat in onze gemeente nog niet is ingevuld.  

Tekening (schetsontwerp)


Zoals op de tekening is te zien zal er een en ander moeten gebeuren op het park om de plaatsing van de banen te kunnen realiseren. De coniferenwal achter baan 1 t/m 4 zal geruimd moeten worden om plek te creëren voor de aanleg van de Padelbanen. We hebben gekozen voor de plek achter de blaashal en baan 3 en 4. Dit is de meest logisch plek op het park om zo min mogelijk grond bij te moeten pachten van de gemeente. Daarnaast hebben we op dit plek het meeste zicht op de Padelbanen vanaf ons paviljoen. De andere onderzochte opties bleken niet ideaal in verband met het aanwezig groen en of de sociale veiligheid. In overleg met de gemeente zijn we gezamenlijk tot deze plek gekomen.  

Investering
Het bestuur wil inzetten op de aanleg van drie Padelbanen. Dit plan zal een financiële investering van €325.000,- incl. omvatten. Voor deze investering vragen we akkoord aan de leden van LTC Goirle. De onderbouwing van deze investering zullen 20 Oktober 2022 verder toelichten. We hopen jullie in grote getale te mogen begroeten in ons paviljoen om je stem te laten horen!   Tot 20 Oktober!  

Namens het bestuur,  

Tithia Adema, Eric van Dun, Tycho van Lierop