Proces padel bij LTC Goirle

Centrale vraag: Waarom padelbanen op onze vereniging?

1. De snelst groeiende nieuwe sport in Nederland
Padel groeit hard in Nederland. Steeds meer mensen ontdekken hoe leuk padel is en raken verslaafd. Op dit moment zijn er al ruim 500 padelbanen op 200 verschillende locaties. We verwachten dat er in 2024 op zo'n 400 locaties 1100 padelbanen zijn. Tevens verwachten we dat over tien jaar zo’n 500 tennisverenigingen de keuze hebben gemaakt voor een of twee padelbanen. In 2020 is padel verder gegaan onder de vlag van de KNLTB. De KNLTB vertegenwoordigt sinds 2016 padel in Nederland. Sinds de NPB (Nederlandse padel bond) en de KNLTB begin november 2019 een gezamenlijke wedstrijdkalender aankondigden zijn de gesprekken tussen beide organisaties geïntensiveerd. Sinds 1 juli 2020 zijn de NPB en KNLTB gefuseerd. Alle padelactiviteiten gaan verder onder de vlag van de KNLTB.  

Padel biedt nieuwe kansen voor verenigingen; de dynamiek en sportieve spanning van padel maken de sport een aantrekkelijke aanvulling op het tennisaanbod voor huidige leden en trekken bovendien een nieuwe jongere doelgroep en dus potentiële nieuwe leden naar de club. En omdat padel gemakkelijk te leren is voor zowel jong als oud, is de sport een laagdrempelige manier om kennis te maken met de vereniging. Dit blijkt al in de praktijk bij de huidige verenigingen met padelbanen. Deze verenigingen met padel laten stijgende ledenaantallen zien. Dit betekent een stevigere financiële positie en meer reuring op de vereniging.  

Padel heeft een grote fun factor. Doordat de glazen wanden onderdeel van het spel zijn, is er veel meer dynamiek in het spel en is geen rally hetzelfde. Omdat je dicht tegenover elkaar staat is er ook meer sociale interactie dan bij tennis. En dit wordt gewaardeerd! Vele tennissers die kennisgemaakt hebben met de padelsport zijn om. Je ziet nu dat de verenigingen met padelbanen weer een toename hebben in het aantal leden en de clubs floreren weer net als vroeger. Ook het aantal tennissers neemt hiermee toe.     


2.
Padel bij LTC Goirle
Voor LTC Goirle is de komst van padel een belangrijke stap vooruit. Het ledenaantal heeft nu een stabiel punt bereikt. We willen ons de komende jaren inzetten om de jeugd en jeugdtennis te versterken binnen onze vereniging. Statistisch gezien is de leeftijdscategorie 17-25 jaar een lastige leeftijd voor veel verenigingen om leden gebonden te houden aan de club. Deze groep gaat studeren, vertrekt uit Goirle en gaat vaak voor een goedkoop Fitness abonnement. Padel sluit wat betreft sportbehoefte aan bij deze leeftijdscategorie. Van de startende leden die bij verenigingen gaan Padellen zijn het veelal jongeren die deze sport oppakken.
Daarnaast mikken we ook op veel sporters die op dit moment op het sportpark van den Wildenberg sporten bij een andere vereniging en geïnteresseerd zijn in padel en het graag een keer willen uitproberen. Voetballers, hockeyers, handballers e.a. zijn van harte welkom om deze snel groeiende sport te komen ontdekken.  

Daarnaast is een behoorlijke groep leden van LTC Goirle aan het padellen buiten Goirle bij andere verenigingen. Dit is een ontwikkeling die het bestuur als ongewenst acht. Niet alleen de leden van LTC Goirle maar ook andere inwoners van Goirle moeten buiten de gemeente grenzen reizen om te kunnen padellen. Deze trend willen we doorbreken door een aanbod van padel bij LTC Goirle.    


3.
Contributie aanbod Padel bij LTC Goirle  
Contributie:
De vraag die bij iedereen zal spelen is die omtrent de contributie van de huidige leden. We willen hier heel duidelijk over zijn. Er zal voor de huidige leden geen verhoging van de tenniscontributie komen door de ontwikkeling rondom Padel. Mocht een lid besluiten om beide sporten bij LTC Goirle te willen uitoefenen komt er dus wel een bedrag bij! Eric van Dun zal dit a.s. donderdag met cijfers onderbouwen tijdens de BALV.
Het bestuur van LTC Goirle wil padel aan te gaan bieden als 1e of als 2e (combi) sport. Een lid kan straks uiteraard kiezen voor welke sport hij of zij lid is. Tevens is het mogelijk om een duo-abonnement af te sluiten. De contributie voor de 1e sport bedraagt: €190,- voor de 2e sport gaat een lid €70,- betalen.  

Verhuur:
Ook willen we de banen op gezette tijden ook verhuren. Om zoveel mogelijk mensen in aanraking te kunnen laten komen met padel bij LTC zullen we ook hier een slag moeten slaan.  

Lessen:
De mogelijkheid tot het nemen van lessen zodat de basis van padel gelegd kan worden hoort ook tot het aanbod dat we willen aanbieden. We gaan in gesprek met verschillende partijen om te zorgen dat we een goed verzorgd aanbod hebben dat past bij onze vereniging.    


4.
Financiën  
Het bestuur is er terdege van bewust dat we akkoord vragen voor een behoorlijke investering. De prijzen van de padelbanen zijn op dit moment niet meer van dezelfde orde als een paar jaar geleden. We hebben een aantal offertes opgevraagd bij verschillende padelbaanbouwers en die komen redelijk overeen met elkaar. De financiering van deze banen en de afwerking van het gebied er omheen willen we als volgt gaan doen:
Ons doel is om met een bedrag van €325.000,- drie banen aan te kunnen leggen en de ruimte die er omheen ligt netjes en veilig af te werken.  

Het bedrag kunnen we uiteenzetten in vier delen:
1.       Eigen geld middelen.
2.       Subsidie vanuit de overheid. (20%)
3.       Lening door ondernemers verbonden aan de club.
4.       Uitgifte van ledencertificaten aan alle leden (18+) van de club.    

Het bedrag willen we vanaf uiterlijk 2025 aan verschillende financiers gaan terug betalen met een rente.      

 

Proces Padel bij LTC Goirle.    

Stap 1 – de oriëntatie fase.
In September 2021 heeft het bestuur contact met de gemeente gezocht om te kijken naar de mogelijkheden om Padelbanen aan te leggen. Dit bleek een moeizaam proces aangezien de gemeente niet de prioriteit had om hier direct in mee te werken.
Binnen het bestuur hadden we een commissie opgericht van drie bestuursleden die zich gingen bezig houden met de aanvraag. Te weten Tithia Adema (facilitair) Eric van Dun (penningmeester) en Tycho van Lierop (voorzitter). De padel commissie heeft op het park gezocht naar de beste ligging voor de padelbanen. Hiervoor hebben we de kennis en kunde die voorradig was gebruikt. Het park is prachtig groen en biedt een aantal mogelijkheden als het gaat om de juiste plek voor de padelbanen.  Om de banen zo goed mogelijk in te passen op ons park hebben we verschillende locaties onderzocht. Zo is er gekeken naar de ruimteachter baan 9 en 10, naast baan 7 en 8 en het gebied achter baan 1 t/m 4 (het gebied dat nu wordt gebruikt door de DSW) en het gebied tussen baan 3 en 4 en 5.
De laatste plek heeft de voorkeur van de commissie omdat -  We de banen dan in het zicht van het paviljoen kunnen plaatsen
-  We de banen bij elkaar kunnen positioneren.  

Ook het voltallige bestuur was we het er over eens dat dit de plek was waar de banen moeten komen te liggen.    

Stap 2 – het Didam-arrest.
Om iedere vereniging op het sportpark het aanbod te geven om aanspraak te kunnen maken op het stuk grond heeft de gemeente gemeente-breed de vraag uitgezet om iedereen die hier geïnteresseerd in is te reageren. In de staatcourant heeft het voorgenomen besluit gestaan om de  grond dat nodig is om de Padelbanen aan te kunnen leggen aan LTC Goirle te verpachten. Hier is geen respons op gekomen waardoor LTC Goirle het eerste recht heeft op deze grond.  

Stap 3 - Aanvraag vergunningen.
We hebben in de tijd dat we bezig waren om de juiste plek te bepalen voor de Padelbanen, het traject gestart dat nodig is om de procedure na een eventueel akkoord van de leden in gang te laten gaan. Voordat de banen geplaatst kunnen worden zullen we omgevingsvergunning moeten aanvragen. Hiervoor is ondertussen al overleg geweest met de Gemeente Goirle. Deze aanvraag hebben we ‘on hold’ gezet omdat we eerst het akkoord van onze leden willen vragen. Anders maken we kosten die zonder een akkoord niet te verantwoorden zijn.    

Stap 4 – financiering organiseren
Het bedrag kunnen we uiteenzetten in vier delen:  
1.       Eigen geld middelen.
2.       Subsidie vanuit de overheid. (20%)
3.       Lening door ondernemers verbonden aan de club.
4.       Uitgifte van ledencertificaten aan alle leden (18+) van de club.      

Stap 5 - aanvaarden offerte padelbouwer
Als alle stappen zijn doorlopen en we klaar voor de start zijn gaan we in zee met de beste partij voor onze vereniging. We hebben op dit moment om een indicatie van de kosten te krijgen een aantal offertes binnen. Als de voorgaande stappen goed zijn verlopen gaan we op zoek naar de beste partner.  

Stap 5 – Start met de werkzaamheden.