Trainingsreglement

1. De cursist die zich aanmeldt voor een trainingscyclus is verplicht het verschuldigde
cursusgeld te betalen;
2. Alleen actieve leden van LTC Goirle kunnen deelnemen aan de trainingen; volledig
lidmaatschap is dus vereist;
3. Bij weers- / baanomstandigheden die het niet toelaten om te trainen (bepaald door de
trainer dan wel groundsman) luidt de regel: eerste regenles wordt theorie, tweede vervalt,
derde wordt ingehaald, vierde vervalt, vijfde wordt ingehaald met een maximum van
2 inhaallessen;
4. Trainingen die door verhindering van de trainer (ziekte, verplichtingen e.d.) niet kunnen
worden gegeven zullen op een ander tijdstip / dag ingehaald worden of indien mogelijk zal
de training gegeven worden door een vervangende trainer;
5. Senioren kunnen alleen ingeschreven worden in groepen van 4, junioren kunnen ook voor  groepen van 8 worden ingeschreven;
6. De Technische Commissie zal trachten alle inschrijvingen / trainingswensen te plaatsen.
Zeker bij meerdere opgegeven verhinderingen kan dit niet gegarandeerd worden. Er zal
zoveel mogelijk ingedeeld worden naar niveau en motivatie;
7.  Indien niet in de gewenste groepsgrootte kan worden ingedeeld, zal hierover voor aanvang van de trainingscyclus contact worden opgenomen en zal een ander tarief van toepassing zijn; in alle andere gevallen zal het tarief in rekening worden gebracht waarvoor men zich heeft ingeschreven;
8. De zomercyclus bevat 16 lessen en de wintercyclus bevat 18 lessen; iedere les bestaat uit
50 minuten daadwerkelijk les en 10 minuten voor warming-up, inspelen en pauze voor de
trainer;
9. De lesweken per trainingscyclus kunt u terug vinden op het actuele digitale inschrijfformulier;
10. Om ook voldoende mogelijkheden te bieden aan de recreatieve tennisser, zal ten tijde van
de wintertraining maximaal 1 baan beschikbaar gesteld worden voor de lessen, behalve
tussen 16.00 en 19.00 dan zullen er 2 banen beschikbaar gesteld worden voor de lessen.
Ten tijde van de zomertraining worden er 2 banen beschikbaar gesteld voor de lessen;
11. Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) restitutie van het trainingsgeld moet een
doktersverklaring overlegd worden, waarbij altijd een eigen risico geldt van 2 weken; dus
als 10 lessen gemist worden als gevolg van een blessure, dan zullen 8 weken gerestitueerd
worden;
12. Voor vragen en / of klachten betreffende tennistraining kunt u contact opnemen met de TC(Eric van Dun via de mail);
13. Aanmelding voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het trainingsreglement en
de tarieven voor de trainingen, zoals deze gepubliceerd zijn op de website en / of in het
clubblad.