Update 1-5-2023

Update bouw padelbanen 1-5-2023

Tijdens het uitgraven van het cunet, het deel onder de padelbanen, liepen we tegen een klein probleem. De bekabeling van de verlichting van een van onze buren bleek minder diep te liggen dan verwacht. In overleg met de padelbouwer, de gemeente en LTC zijn de verschillende opties bekeken. Uiteindelijk is er voor gekozen om de bekabeling te verleggen. Om te voorkomen dat er teveel vertraging zou ontstaan hebben verschillende vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken en zijn zij ijverig aan de slag gegaan met het graven van sleuven. Hierdoor zijn extra kosten en vertraging bespaard.

     

Vorige week zijn de contouren van de padelbanen zichtbaar geworden en gelukkig zat ook het weer mee en kon 25 april het beton voor de padelbanen worden gestort. Deze beton moet nu 3 weken uitharden waarna er gestart gaat worden met opbouw van de banen.

    

Achter de schermen is de padel werkgroep gestart met de voorbereidingen van de opening en het aanbieden van padeltrainingen, hierover binnenkort meer.