Update 6-12-2022

Update padelbanen

De dag na de BALV hebben we meteen de omgevingsvergunning aangevraagd. Dit is de formele aanvraag bij de gemeente Goirle. Deze hadden we vooraf al voorbereid zodat we na de goedkeuring van de leden meteen de aanvraag in konden dienen. De proceduretijd voor de omgevingsvergunning is 8 weken dus we verwachten eind december de omgevingsvergunning. Hierna volgt nog een bezwarenperiode van 6 weken. Natuurlijk gaan we tot die tijd niet stil zitten.
Na de BALV heeft het bestuur een werkgroep padel in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit:

- Ad Wildhagen, projectmanager werkgroep padel
- Tycho van Lierop, voorzitter LTC
- Eric van Dun, bestuurslid LTC waarnemend penningmeester / bevlogen padelspeler
- Tithia Adema, bestuurslid LTC facilitair
- Roy Röther, bevlogen padelspeler
- Mart Broers, bevlogen padelspeler
- Bart Elias, bevlogen padelspeler

Het doel van deze werkgroep is om gezamenlijk tot een goed onderbouwde keuze te komen voor een padelbouwer en uitwerking van de plannen rondom de aanleg van de padelbanen. Zo lopen er op dit moment gespreken met een drietal padelbouwers. Nadat de werkgroep van deze partijen offertes heeft ontvangen zal de werkgroep deze analyseren en beoordelen. Daarnaast gaat de werkgroep verschillende referenties bekijken van deze padelbouwers bij verenigingen in de buurt om zo een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en ervaringen met deze banen.  

Naast het aanleggen van de padelbanen zelf moeten er ook verschillende voorzieningen getroffen worden op ons park. Denk hierbij onder andere aan het verwijderen van de coniferen en grondwal achter baan 1 tot en met 4, het aanbrengen van elektravoorzieningen voor de verlichting van de nieuwe banen en het bereikbaar maken van de locatie voor de uitvoerende partijen. Ook hierover zijn de eerste gesprekken opgestart. Deze gesprekken voert de werkgroep samen met de gemeente Goirle en omliggende verenigingen. De werkgroep hoopt voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te kunnen geven over de keuze voor de padelbouwer  en de planning.    

 

Financiering
Voor wat betreft de financiering is klik je in het menu op de brochure ‘ledencertificaten lening t.b.v. aanleg 3 padelbanen LTC Goirle.’ Hierin is uiteengezet hoe de werking is van de door LTC uit te geven ledencertificaten. Een inschrijfformulier vind je via een link naar een googleformulier. Op 15 december zal er om 19.30  uur een nadere toelichting worden gegeven op deze brochure en kunnen er ook nog vragen worden gesteld. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur maar kan ook tot 22.00 uur binnenlopen voor het stellen van vragen. Dit vindt plaats in ons paviljoen.